areawideautoglass.com

Braukšanas maksas izmaiņas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

27.novembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika lemts, ka ar 2015.gada 1.janvāri noteiktas šādas braukšanas maksas izmaiņas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā:

 

Nosaukums

Pašreizējā maksa, t.sk. PVN

Plānotā maksa, t.sk. PVN, no 01.01.2015.

Vienreizējā braukšanas biļete

0,55

0,60

Vienas dienas braukšanas biļete

2,13

2,30

Abonementa biļete kalendārajai nedēļai (no pirmdienas līdz svētdienai)

5,68

6,00

Mēneša biļete (kalendārajam mēnesim) ar laika ierobežojumu (izmantošanai tikai darbadienās)

17,06

18,60

Mēneša biļete (kalendārajam mēnesim) bez laika ierobežojuma

23,90

26,40

Līgumsoda apmērs par braukšanu bez biļetes

8,00

8,00

Tika lemts par braukšanas maksas palielināšanu, jo pasažieru pārvadāšanas pašizmaksa, kas 2014.gada pirmajos deviņos mēnešos sastādīja vidēji 0,70 EUR par viena pasažiera pārvadāšanu, pārsniedz šobrīd noteikto biļetes cenu un pārvadātāja zaudējumus sedz pašvaldība kā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs, kas rada papildu finansiālo slogu pašvaldības budžetam.

Tāpat cenu palielināšanu ietekmējusi arī SIA „VTU Valmiera” autoparka nomaiņa. Pašreiz pilsētā kursē jau 5 īpaša dizaina autobusi, bet līdz 2014.gada beigām plānots autoparku papildināt ar vēl vienu šādu autobusu. Savukārt 2015.gadā plānots iegādāties vēl 3 autobusus un vienu mazas ietilpības autobusu, kas būtu pielāgots noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem, t.sk. ar bērnu ratiņiem atvieglotu iekāpšanu autobusā un sabiedriskā transporta izmantošanu. Iegādātajiem autobusiem, salīdzinot ar esošo pilsētas sabiedrisko transportu, ir mazāks izmešu līmenis un degvielas patēriņš.

Atgādinām par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā (Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.75).

Tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir:

1. pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir saņēmuši sociālo garantiju apliecību;

2. Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu un kuri Valmieras pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti (personalizētu braukšanas var saņemt Valmieras pilsētas pašvaldībā darba dienās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; personalizētā braukšanas karte derīga vienu gadu no tās izsniegšanas dienas).

Tiesības braukt bez maksas, saņemot braukšanas talonu, Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā (izņemot visa veida taksometrus) ir Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem:

1)      trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi bērni (minētās personas ir tiesīgas saņemt ne vairāk kā 20 braukšanas talonus vienā mēnesī un tikai periodā, uz kuru Valmieras Sociālais dienests izsniedzis trūcīgas ģimenes/personas statusu apliecinošu izziņu; braukšanas talonus var saņemt Valmieras Sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir:

1)      Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā):

a)      vispārizglītojošo skolu skolēniem no 1. līdz 12.klasei (ieskaitot) mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu;

b)      profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu;

c)      augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu;

2)      Valmieras pilsētā dzīves vietu vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti, ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas.

Minētās personas mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1, Valmierā, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.