Oskars Spurdziņš turpinās vadīt SIA "VTU Valmiera"

Oskaru Spurdziņu SIA “VTU Valmiera” valdes priekšsēdētāja amatā uzņēmuma dalībnieki apstiprināja 2010.gadā. Statūtos noteiktajam termiņam tuvojoties izskaņai, uzņēmuma dalībnieku sapulcē 2016.gada izskaņā nolemts, ka O.Spurdziņš turpinās vadīt SIA “VTU Valmiera” arī nākamos sešus gadus.

Pāriešana uz eiro valūtu, autobusu tarifu vienādošana, Valmieras autoostas rekonstrukcija, autobusu parka regulāra atjaunošana, drošības un komforta līmeņa paaugstināšana gan pasažieriem, gan darbiniekiem, saimniecisku projektu realizēšana, uz ilgtermiņa attīstību vērstas politikas īstenošana, tostarp regulāri ieguldot darbinieku kvalifikācijas celšanā un nodrošinot pakalpojuma kvalitātes pieaugumu – šie ir galvenie uzdevumi, kas īstenoti, esot uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā.

“Uzņēmumam ir labas attīstības iespējas. Te ir zinoši speciālisti, labi autobusu vadītāji un citi darbinieki, kam rūp uzņēmuma gods un prestižs, pakalpojuma kvalitāte. Tā kā šāds ir arī mans redzējums, labprāt turpinu vadīt uzņēmumu. Pateicos par izrādīto uzticību, darbosimies. Pašlaik mūsu prioritāšu sarakstam pievienojas energoefektīvu risinājumu ieviešana, domājot par to, kā būt videi vēl draudzīgākiem. Nemainīgi mūsu vērtība ir cilvēki – gan pasažieri, gan darbinieki. Mūsu sniegtais pakalpojums jāveic ar vislielāko rūpību, tādējādi arī uzņēmuma politika, mērķi un uzdevumi ir ilgtermiņa attīstībā balstīti,” stāsta O.Spurdziņš.

Pašlaik lielākie izaicinājumi ir pasažieru skaita samazināšanās, meklējot iespējas, kā sabiedriskā transporta pakalpojumu turpināt nodrošināt arī lauku teritorijās. Tāpat jūtams, ka varētu būt grūtības ar autobusu vadītāju “jauno maiņu”. Tas ir viens no jautājumiem, kam risinājums jāmeklē valsts līmenī.

“Esam viens no vecākajiem un stabilākajiem pasažieru pārvadātājiem valstī. Pārkāpšana uzņēmuma 70.jubilejas slieksnim ir apliecinājums, ka “braucam” pareizā virzienā. Neskatoties uz cienījamo vecumu, arvien meklējam jaunus, modernus risinājumus, kā arī piedalāmies konkursos un cita veida novērtēšanās, kas ļauj mums saskatīt iespējas, kā pakalpojumu arvien uzlabot.”

Valdes priekšsēdētāja uzdevums ir plānot, vadīt un koordinēt komercsabiedrības darbību, organizēt un nodrošināt tās dalībnieku lēmumu pienācīgu izpildi, organizēt un vadīt valdes darbu, attīstīt komercsabiedrības saimniecisko, tehnisko, ekonomisko un sociālo darbību.

SIA “VTU Valmiera” dalībnieki ir septiņas pašvaldības: Valmieras pilsēta pašvaldība, kā arī Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu pašvaldības.