Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

6. aprīlī tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” īstenošanu. SIA “VTU Valmiera” un Valmieras pilsētas pašvaldība kā sadarbības partneris minētā Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros plāno iegādāties deviņus jaunus videi draudzīgus autobusus ar duālo degvielas sistēmu  (dīzeļa – elektriskie hibrīda autobusi) izmantošanai pasažieru pārvadāšanai Valmieras pilsētā.

Jauno videi draudzīgo autobusu izmantošana nodrošinās ne tikai kaitīgo izmešu (CO, HC, NOx, PM, СО2 u.c) un trokšņa līmeņa samazināšanos pilsētā, bet arī ļaus samazināt kopējo degvielas patēriņu.

Projekta realizēšana sekmēs Valmieras pilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģiskā mērķa - estētiska, funkcionāla un dabas vērtības iekļaujoša pilsētvide, rīcības virziena – pilsētas transporta sistēmas, noteiktā uzdevuma – energoefektīva transporta izmantošanas veicināšana, izpildi.Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000,- apmērā, t.sk., Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322,- apmērā.