Autovadītāju apmācības pakalpojumu cenas

SIA „VTU Valmiera” autoapmācības nodaļas sniegto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pakalpojumu cenrādis

 

1. Maksa par atbilstošas kategorijas teorētisko priekšmetu apmācību:

 

Apmācības kurss                                                        Kursu maksa

C   kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 87.60

D   kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 87.60

CE kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 76.03

 

Kursu maksā ietilpst:

- dokumentu noformēšana,

- teorētiskā apmācība (ceļu satiksmes noteikumi, satiksmes drošība, tehniskā informācija),

- autoskolas eksāmena pieņemšana 1 (vienu) reizi.

 

2. Maksa par papildus pakalpojumiem:

 

2.1. par 1 (vienu) papildus autoapmācības teorijas mācību stundu EUR 7.440;

2.2. par atkārtotu skolas teorijas eksāmena kārtošanu EUR 5.786.

3. Maksa par atbilstošas kategorijas 1 (vienu) braukšanas mācību stundu un 1 (vienu) skolas braukšanas eksāmenu:

3.1. B/C kategorijas autovadītāja apmācība EUR 20.00;

3.2. C1/D un C/D kategoriju apmācība EUR 22.00.

3.3 CE kategorijas apmācība EUR 20.00

 

4.Maksa par autovadītāju periodisko apmācību (95) kods:

Par apmācības kursu (35 mācību stundas) EUR 80.99

5. Maksa par mācību automašīnas izmantošanu CSDD eksāmenā 1 reizi:

5.1. C kategorija EUR 40.00;

5.2. C (95) kategorija EUR 60.00

5.3. D kategorija EUR 44.00

5.4. D (95) kategorija EUR 65.00

5.5. CE kategorija EUR 40.00

Cenrādī norādītajās summās nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.