Sasniegumi

SIA "VTU Valmiera" atzīts par 2012.gada lielāko darba devēju Kocēnu novadā.

 

 

 

 

 

 

 

SIA "VTU Valmiera" kopš 2010.gada piedalās projektā "Ilgtspējas indekss", 2012. un 2013.gadā iegūstot sudraba diploma novērtējumu.

Sudraba indekss ir no no 60% līdz 79,9% un tajā iekļūst uzņēmumi, kas mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus.

 

 

 

2011.,2012. un 2013.gadā uzņēmums "VTU Valmiera"  saņēmis Ģimenei draudzīga komersanta statusu. 

Statusu  piešķir Labklājības ministre uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Vērtē arī uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem. Tās veicina lojalitāti uzņēmumam, kā arī sekmē tā reputāciju, īpaši starptautiskajos tirgos.

 

ddk 021 Jau vairākus gadus uzņēmums "VTU Valmiera" saņēmis Latvijas Darba devēju konfederācijas atzinību kā labākais darba devējs Vidzemes reģonā. LDDK novērtējusi uzņēmuma darbību, atzīstot, ka tā atbilst efektīvas pārvaldības un ilgtspējas principiem, kā arī "VTU Valmiera"  uzņēmējdarbībā ievēro godīgas konkurētspējas un efektīvas cilvēkresursu vadības pieeju.

 

 

 

 

 

2012.gadā SIA "VTU Valmiera" iekļauts tā saucamajā "baltajā sarakstā" jeb padziļinātās sadarbības programmā. 

Uzņēmumiem, kas ieguvuši Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusu, ir iespēja atviegloti un ātri komunicēt ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un ir vairākas priekšrocības: pievienotās vērtības nodokļa atmaksa īsākā laikā, individuāls VID konsultants, savlaicīga informācija par VID konstatētajiem iespējamiem nodokļu nemaksāšanas riskiem, VID rakstiskas atbildes sagatavošana ātrāk nekā noteiktā kārtībā.

Lai nodokļu maksātājs tiktu iekļauts "baltajā sarakstā", tam jāatbilst vairākiem kritērijiem.