Vide

Aktivitātes 2015.gadā

Atjaunots SIA "VTU Valmiera" Ratnieku ūdenstornis

***

Aktivitātes 2014.gadā

„Videi draudzīgs autobuss ar baseinu un deju laukumu salonā” 

Par sabiedrisko transportu un Zemes stundu – „Aicina izmantot sabiedrisko transportu”

Diena bez automašīnām

Sēņu groziem pilni autobusi

Eglīšu un zaru pārvadāšana sabiedriskajā transportā

***

2012.gada novembrī pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodotas SIA „VTU Valmiera” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Uzņēmumā pavēstīja, ka ir veikti visi plānotie būvdarbi, uzstādītas un ieregulētas jaunās iekārtas. Pabeigta rezervuāra -ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām. Apkalpojošajam personālam ir veikta apmācība par jauno iekārtu ekspluatāciju. Noslēgusies arī teritorijas labiekārtošana.

 

SIA „VTU Valmiera” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas nodrošina uzņēmuma, kā arī apkārtējo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju u.c. klientu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Līdzšinējās iekārtas bija tehniski nolietojušās, tāpēc tika nolemts veikt to rekonstrukciju. Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana ir metode nodrošina notekūdeņu attīrīšanu līdz tādai pakāpei, ka tos drīkst ne vien iesūcināt gruntī, bet arī ievadīt notekgrāvjos vai virszemes ūdenstilpēs.

SIA „VTU Valmiera” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju iepirkuma procedūras rezultātā veica SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” saskaņā ar SIA „Milts un partneri” izstrādāto tehnisko projektu. Darbus uzraudzīja SIA „Geo Consultants”.

 

***

2011.gadā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „VTU Valmiera” veica būtiskus degvielas uzpildes stacijas (DUS) tehniskā aprīkojuma uzlabojumus, nomainot jau nokalpojušās benzīna uzpildes iekārtas uz jaunām un modernām, kas aprīkotas ar tvaiku nosūkšanas sistēmu. Tā nodrošina degvielas tvaiku savākšanu no transportlīdzekļa degvielas tvertnes degvielas uzpildes laikā un to novadīšanu atpakaļ DUS tvertnē.

Līdz ar šādu iekārtu uzstādīšanu ievērojami tiek samazināts kaitējums apkārtējai videi, kas rodas degvielas tvaikiem brīvi nonākot atmosfērā, kā arī, savācot degvielas tvaikus, samazinās apdraudējuma risks klientu veselībai. Savācot degvielas tvaikus, nerodas tvaiku koncentrācija, kas var veidot sprādzienbīstamu vidi.

 

***

2011.gada oktobrī noslēdzies sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VTU Valmiera” īstenotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansētais projekts „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana „VTU Valmiera” siltumapgādes sistēmā”.

Uzņēmumā pastāstīja, ka ir pabeigta visu veco siltumtrašu rekonstrukcija, tās nomainot pret bezkanālu rūpnieciski izolētām caurulēm 1020 metru garumā, kā arī veikta desmit automatizētu siltummezglu izbūve. Beigušies arī asfaltēšanas un darbu zonas labiekārtošanas darbi. Projekta realizācijas rezultātā ievērojami tiks samazināti siltuma zudumi trasē, kā arī automatizētie siltummezgli nodrošinās  siltumenerģijas pievadi atkarībā no ārejā gaisa temperatūras, kas ļaus to ekonomēt.

 

Projekts „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana „VTU Valmiera” siltumapgādes sistēmā” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA/025) tiek īstenots ES KF 2007.-2013.gada programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”.

 

***

2010.gada novembrī ekspluatācijā nodotas ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu modernizētās SIA „VTU Valmiera” katlu mājas iekārtas.

Projektā „Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana SIA „VTU Valmiera” katlu mājā" vecie tvaika katli nomainīti pret diviem ar šķeldu kurināmiem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu 2,3MW. Uzņēmumā pastāstīja, ka katli pieslēgti esošajiem siltumtīkliem. Ir veikta to ieregulēšana, testēšana, un jaunās iekārtas pilnvērtīgi nodrošina siltuma ražošanu. Jauno apkures katlu kurināšanas process ir automatizēts, un izmantotās tehnoloģijas ilgtermiņā ļaus ekonomēt kurināmo materiālu un citus resursus.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir LVL 227 430,38, no attiecināmajām izmaksām ES KF finansē 38% jeb LVL 70 474, 42. Projektu realizēja PS „Individuālo Būvnieku Apvienība”.

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

.