SIA “VTU Valmiera” apstiprināti jauni standarti

50001:2012.

Kvalitātes vadības sistēma nosaka, ka SIA “VTU Valmiera” rūpējas par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Regulāri notiek gan iekšēja izvērtēšana, gan arī aicināti neatkarīgi eksperti un ieviesti nepieciešamie uzlabojumi. Lai gan jaunais standarts jāievieš līdz 2018.gadam, uzņēmumā nolemts jau šogad īstenot visus nepieciešamos uzlabojumus un aicināt auditorus.

Savukārt energoefektivitātes pārvaldības sistēmas ieviešana, kas lielajiem uzņēmumiem, tostarp arī SIA “VTU Valmiera”, jāīsteno līdz nākamā gada martam, palīdz rast iespējas energoresursu taupīšanai, pārtēriņa novēršanai un analizēšanai. Sistēmas ieviešana ir ieguvums, jo, taupot energoresursus, no kuriem lielākais patēriņš rodas no autobusos izmantotās dīzeļdegvielas, uzņēmums kļūst videi draudzīgāks, samazinās arī izmešu daudzums, kā arī ir mazākas izmaksas.

Sistēmas nosaka standartizēt veicamās darbības, pilnveidot normatīvās bāzes, izstrādāt pārvaldes sistēmu, kas saistoša visiem uzņēmuma darbiniekiem, noteikt mērķus un aktivitātes, analizēt rezultātus un veikt uzlabojumus.

Starptautiski atzīti kvalitātes vadības un energoefektivitātes pārvaldības sistēmas standarti apliecina uzņēmuma atbilstību starptautiski noteiktām prasībām, ir garants gan darbiniekiem, gan klientiem, ka uzņēmums ir uz ilgtermiņa attīstību vērsts, tāpat arī sistēmas palīdz pārvaldīt darba procesus un resursus izmantot lietderīgi.

Uzņēmums izsaka pateicību darbiniekiem, kuri strādāja pie tā, lai sistēmas atjaunotā versija, kā arī jaunais standarts uzņēmumā tiktu veiksmīgi ieviests: Lāsmai Cukurei, Laimonim Skromulim, Oskaram Spurdziņam, Igoram Jefimovam, Raitai Ozolai, Evai Sietai, Dainai, Plūmei, Andai Liepiņai, Judītei Miķelsonei, Agitai Štrodakai – Trauliņai, Vijai Nīmanei, Zaigai Melderei, Guntim Kamzolam, Mārim Šķesterim, Inesei Maļcevai un Violai Tomiņai.