Atkārtoti sertificēta uzņēmuma pārvaldības sistēma

2019.gada 27.novembrī BUREAU VERITAS rekomendēja SIA “VTU Valmiera” standarta ISO 9001:2015 un energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2018 prasībām apliecinošu sertifikātu atkārtotai saņemšanai. Tie apliecina, ka SIA “VTU Valmiera” pārvaldības sistēma ir atbilstoša noteiktajiem standartiem.

Kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta pēc ISO 9001 standarta, uzņēmumā ieviesta 2008.gadā. Atbilstība šim standartam apliecina klientiem, ka uzņēmums rūpējas par pakalpojumu kvalitāti, neatkarīgiem auditoriem veicot pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu.

Šajā kvalitātes vadības sistēmā ir iekļauta arī ISO 50001 standartam atbilstoša energopārvaldības sistēma. Tā palīdz rast iespējas energoresursu taupīšanai, pārtēriņa novēršanai un analizēšanai.

“Sistēmu ieviešana ir labs atbalsts darbības organizēšanā. Tāpat vienmēr ir vērtīgi uzzināt neatkarīgu ekspertu viedokli un novērtējumu, kā varam strādāt vēl efektīvāk. Paldies darbiniekiem, kuru paveiktais apliecina gan “VTU Valmiera” komandai, gan pasažieriem, ka strādājam kvalitatīvi, rūpējamies par vidi, domājam ilgtermiņā un esam pasažieriem draudzīgs uzņēmums! Tas ir mūsu visu kopīgs sasniegums,” pateicību izsaka Kvalitātes vadības sistēmas un kontroles daļas vadītāja Lāsma Cukure.