Atklāts piemiņas akmens SIA “VTU Valmiera” ilggadējam direktoram

 

Otrdien, 3.novembrī, klātesot ģimenes locekļiem, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, pie SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēkas Kocēnu pagasta “Brandeļos” atklāts piemiņas akmens uzņēmuma pirmajam ilggadējam direktoram Pēterim Kurzemniekam.


SIA “VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš uzsvēra, ka Pētera Kurzemnieka vadībā paveikts ļoti daudz gan uzņēmuma attīstībā, gan šeit strādājošo darba apstākļu uzlabošanā, gan pakalpojuma kvalitātes veicināšanā: “Mums liekas, ka Kārļa Skalbes rakstītie vārdi ir ļoti atbilstoši, jo Pēterim Kurzemniekam attiecībā par uzņēmumu bija lieli sapņi, ko viņš arī uzcītīgā un nenogurstošā darbā piepildīja.”

Piemiņas akmeni valdes priekšsēdētājs atklāja kopā ar pirmā ilggadējā direktora radiniekiem: znotu Mārtiņu Milgrāvi un mazdēlu Ģirtu Milgrāvi.

“Mans sievastēvs piederēja pie pēckara paaudzes, kura apzinājās savu sapni un cītīgi uz to gāja. Viņš priecājās par to, ka radās normāli darba apstākļi remontzonā, bija kultūras nams, atvērta ēdnīca un notika attīstība. Ir īstenota Valmierai paliekoša lieta. Esam pateicīgi bijušajiem un esošajiem darbiniekiem par šo uzmanības zīmi. 1.novembrī Pēterim Kurzemniekam būtu palikuši 93 gadi,” teica Mārtiņš Milgrāvis.

1956.gada 10.martā “ATK-17” (toreizējais SIA “VTU Valmiera” nosaukums) priekšnieka pienākumus sāka veikt Pēteris Kurzemnieks. Uzņēmumu viņš vadīja 27 gadus, to gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē ceļot: tehniskās, saimnieciskās un administratīvās uzņēmuma būves papildināja arī dzīvojamās mājas. Savukārt liela daļa ieviesto darba metožu ir saistošas arī mūsdienās, piemēram, prēmiju izmaksāšana par labu darbu, strādājošo darba apstākļu uzlabošana, kontroles sistēmas izveide, lai braucieni ar uzņēmuma transportu būtu droši ne tikai pasažieriem, bet arī pie stūres esošajiem, ražošanas kultūras pilnveidošana, atpūtas pasākumu iekļaušana uzņēmuma dienaskārtībā u.c.

Pēteris Kurzemnieks daudziem atmiņā palicis kā līderis, kuram svarīga ne tikai uzņēmuma attīstība, bet arī tas, lai darbinieki justos labi. Viņa atmiņstāstos lasāms: “Visa darba laikā reizes astoņas neesmu ticis laicīgi mājās Jaungada naktī. Avāriju dēļ. Tad gāju remontzonā pie atslēdzniekiem, apsveicu, lai arī viņi nav vieni.”

Pēteris Kurzemnieks ir dzimis 1922.gada 1.novembrī Madonas rajonā Ošupes pagastā. Absolvējis Meirānu Oskara Kalpaka pamatskolu, mācījies Daugavpils tehnikumā, Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā un pēc kara pabeidzis Lauksaimniecības akadēmiju.

Visu mūžu Pēteris Kurzemnieks nostrādājis vienā amatā, pildot direktora pienākumus vairākos uzņēmumos. Darba gaitas viņš uzsāka 1944.gada 1.augustā Sausnējas mašīnu traktoru stacijā. No 1947.gada līdz 1953.gadam strādājis Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā, no 1953.gada līdz 1954.gadam – Mālpils mehanizācijas skolā un no 1954.gada līdz 1956.gada 10.martam – Valmieras meliorācijas mašīnu stacijā. 1956.gada 10.martā Pēteris Kurzemnieks direktora pienākumus sāka pildīt Valmieras autotransporta kantorī Nr.17, uzņēmumu vadīja līdz 1983.gada 31.maijam, pēc tam vadības stūri nododot Jurim Bukumam, kurš arī uzņēmumā nostrādāja ilglaicīgi – 20 gadus, iemantojot darbinieku cieņu un uzticību, cīnoties par dotācijām pasažieru pārvadājumiem, lai šī nozare turpinātu pastāvēt.

Piemiņas akmens Pētera Kurzemnieka dzimšanas dienas mēnesī atklāts Atmiņu pēcpusdienas, kas veltīta uzņēmuma 70.gadadienai, ietvaros. Tajā esošie un bijušie darbinieki pārrunāja, kas mainījies uzņēmumā, kādas vērtības svarīgas joprojām. Kopīgi arī atklāta izstāde Valmieras muzejā, kur ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt par svarīgākajiem notikumiem uzņēmumā katrā desmitgadē.

Pasākumu kuplināja Valmieras Mūzikas skolas audzēknes pedagoģes Laimas Krumholces vadībā.

Visas fotogrāfijas aplūkojamas šeit.