Braukšanas dokumentu iegādes iespējas

Tiesības braukt bez maksas Valmieras valstspilsētas sabiedriskajā transportā ir šādām pasažieru kategorijām:

  • pirmsskolas vecuma bērniem;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • Valmieras novada administratīvajā teritorijā vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību;
  • Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;
  • I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir:

  • Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam (ieskaitot), (50% apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75% apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu studentu apliecību. Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīvesvietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmierā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Mēnešbiļete ir derīga, ja autobusā uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.

ATLAIDES – plašāka informācija šeit.