Noteikti jauni braukšanas maksas atvieglojumi Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 23.novembrī nolemts papildināt braukšanas maksas atvieglojumu klāstu Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā.

No 2018.gada 1.janvāra tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā būs šādām pasažieru kategorijām:

  • pirmsskolas vecuma bērniem (100% apmērā);
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (100% apmērā);
  • Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās Valmieras izglītības iestādes izsniegtu skolēnu apliecību (100% apmērā);
  • I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā saglabājas:

  • Valmierā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam (ieskaitot), (50% apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75% apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu studentu apliecību. Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīvesvietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmierā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Mēnešbiļete ir derīga, ja autobusā uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izniegto studenta apliecību;
  • Līdz stāsies spēkā jaunie noteikumi 2017.gada 1.martā – Valmieras pilsētā vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem 50% atlaide no mēnešbiļetes cenas un 50% no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas – izmantošanai tikai darba dienās. Lai šo biļeti iegādātos, nepieciešama Valmieras pilsētas pašvaldības izsniegta personalizēta braukšanas karte, tā jāuzrāda arī autobusos.

Braukšanas maksas atvieglojumi vairs netiks noteikti trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi bērni. Šīm ģimenēm bija tiesības saņemt 20 braukšanas talonus. Savukārt no 1.janvāra, bērniem dodot iespēju Valmierā braukt bez maksas, šīs ģimenes saņems lielāku atbalstu.

Savukārt no 2018.gada 1.marta tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā būs pensionāriem, kuriem vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, būs nepieciešams autobusā uzrādīt personalizēto braukšanas karti. Gan 75 gadu vecumu sasniegušie seniori, gan pensionāri līdz 75 gadu vecumam sākotnēji varēs izmantot līdzšinējās izsniegtās personalizētās braukšanas kartes.

Sasniedzot pensijas vecumu, Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētie iedzīvotāji personalizētajai braukšanas kartei var pieteikties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša iela 2), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība).

Jaunie atvieglojumi stāsies spēkā 2018.gada 1.martā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.