SIA „VTU Valmiera” izsludina atklātu konkursu „Autobusu piegāde”

SIA „VTU Valmiera” izsludina atklātu konkursu „Autobusu piegāde”, Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA “VTU VALMIERA” 2022/4.

Iepirkuma priekšmets:

Pasūtītāja tehniskajām prasībām atbilstošu jaunu autobusu piegāde.

A tipa  5 autobusi

B tipa  3 autobusi

CPV kods: 34121100-2 (Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi).

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Piedāvājumā norādītajiem autobusiem (A un B tipa autobusi)  jābūt vienas markas (ražotāja).

Konkursa nolikuma elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija ir ievietoti lejupielādēšanai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81264

Piedāvājumus var iesniegt elektroniski līdz 2022.gada 21.jūnījam plkst. 15:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Paziņojums par līgumu pieejams: https://pvs.iub.gov.lv/show/693925