Ārkārtējās situācijas laikā braukšanas maksas atlaides Valmieras pilsētas maršrutu autobusos piemērotas 1.–3. klašu skolēniem

Ņemot vērā, ka 1. novembrī mācības klātienē atsāka jaunāko klašu skolēni un mācības klātienē turpina arī  speciālās izglītības klašu (kods 58 un 59) un speciālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī Ministru kabinets noteicis, ka pašvaldības pilsētu sabiedriskajā transportā var piemērot atlaides noteiktām personu grupām, Valmieras novada pašvaldība noteikusi, ka braukšanas maksas atlaides pilsētas maršrutu autobusos piemērotas 1.–3. klašu skolēniem. Tādējādi 1.–3. klašu skolēni Valmieras pilsētas maršrutu autobusos brauc bez maksas.

Atgādinām, ka braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr.414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” pilsētas maršrutu autobusos saņem arī: bērni, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personas ar I vai II invaliditātes grupu; personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; persona, kura pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Par braukšanas maksas atlaides piemērošanu 1.–3. klašu skolēniem pašvaldība varēja lemt, pamatojoties, ka 26. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika veikti grozījumi rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, precizējot, ka pašvaldības pilsētu sabiedriskajā transportā var piemērot atlaides noteiktām personu grupām. Pašvaldības ārkārtējās situācijas laikā var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu pilsētu sabiedriskajā transportā: izglītojamiem, kuriem mācību process norisinās klātienē; personām, kas iesaistītas ārstniecības procesā, un strādājošiem – izglītības iestāžu darbiniekiem, personām, kas iesaistītas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem (amatpersonām). Līdz šim noteiktais regulējums paredzēja, ka atlaides netiek piemērotas nevienai personu grupai.