Piekļūstamības izvērtējums

SIA „VTU Valmiera” informē ka tika veikta lapas piekļūstamības izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Paziņojums