Atlaižu programmas

ABONEMENTA BIĻETE

SIA “VTU Valmiera” apkalpotajos reģionālās nozīmes maršrutos noteiktie abonementa biļešu veidi:

Nr.p.k. Braucienu skaits Piemērojamā atlaide Abonementa biļetes derīguma termiņš (dienas)
1. Par 10 līdz 19 braucieniem

10%

60

2. Par 20 līdz 34 braucieniem

15%

60

3. Par 35 un vairāk braucieniem

20%

60

Abonementa biļete ir derīga braukšanai viedkartē ierakstītajam braucienu skaitam un starp norādītajām pieturvietām norādītajos maršrutos 60 dienas, skaitot no abonementa ielādes dienas. Pasažieru pārvadātāji SIA “VTU Valmiera” un AS “CATA”, domājot par klientu ērtībām, pakalpojuma kvalitāti un ātrumu, ir noslēguši līgumu, kas paredz, ka no 2019.gada 22.jūlija SIA “VTU Valmiera” abonementa biļetes ir derīgas arī AS “CATA” autobusos un AS “CATA” abonementu biļetes – SIA “VTU Valmiera” autobusos (tās derīgas iegādes kvītī norādītajā maršrutā vai starp norādītajām pieturām).

Sākotnēji Pārvadātājs sagatavo viedkarti ar tajā ielādētu abonementa biļeti, pamatojoties uz pasažiera elektroniski uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv sniegto informāciju.

Pasažieris sniedz sekojošu informāciju:

 • braukšanas maršruts (pietura no līdz);
 • braucienu skaits;
 • kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, adrese, tālrunis.

Viedkartes iegādes cena noteikta EUR 2.00. Viedkarti iespējams papildināt ar jauniem abonementiem.

Maksa par nozaudētas vai sabojātas viedkartes nomaiņu un abonementa atjaunošanu ar neizmantoto braucienu skaitu tiek noteikta EUR 4.00.

Pasažierim ar abonementa biļeti ir tiesības izvēlēties jebkuru brīvo vietu Pārvadātāja transportlīdzeklī, pēc tam, kad pasažieri ar biļešu kasē iegādātām vienreizējās braukšanas biļetēm ir ieņēmuši vietas atbilstoši biļetēs norādītajai sēdvietai.

Informāciju par abonementa biļetes iegādi var saņemt SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļā pa tālruni 64229460 vai rakstot uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv.

ATLAIDES

Tiesības braukt bez maksas Valmieras valstspilsētas sabiedriskajā transportā ir šādām pasažieru kategorijām:

 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai ;
 • Valmieras novada administratīvajā teritorijā vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību;
 • Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti;
 • I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir:

 • Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem, tajā skaitā dienesta viesnīcā, augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam (ieskaitot), (50% apmērā mēnešbiļetes iegādei un 75% apmērā mēnešbiļetes iegādei izmantošanai darba dienās), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu studentu apliecību. Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīvesvietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmierā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Mēnešbiļete ir derīga, ja autobusā uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izsniegto studenta apliecību.
 • Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot) – ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas vai ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas – izmantošanai tikai darba dienās.
 • Samazinātās cenas mēneša un abonementu biļetes iespējams iegādāties Valmieras autoostā, Stacijas ielā 1, uzrādot studenta apliecību un izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīvesvietu.

Atlaides citām iedzīvotāju grupām:

 • Tiesības bez maksas braukt ar starppilsētu un pilsētas autobusu ir I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažierim jāuzrāda invaliditātes apliecība. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termiņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu. Par apliecības pagarināšanu jāvēršas Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā pa pastu vai elektroniski.
 • Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki bez maksas var pārvietoties ar sabiedrisko transportu reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā;
 • Regulāri starppilsētu braucieni vienā maršrutā būs izdevīgi jebkuram pasažierim, iegādājoties personalizētu abonementa biļeti. Plašāka informācija SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļā, zvanot 64229460 vai rakstot uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv.

Pasažieriem, kuri nemaksā par pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, līdzi jābūt bezmaksas jeb “nulles” biļetei, ko var saņemt autoostā (ja izmanto starppilsētu vai vietējās nozīmes autobusus) vai pie transporta vadītāja, kā arī dokumentam, kas apliecina par tiesībām braukt bez maksas.

Par samazinātu cenu iespējams iegādāties mēneša vai abonementa biļetes. Viena brauciena biļetei atlaides nav spēkā.

ATLAIDES DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot derīgu 3+ karti un atbilstoši normatīvo aktu par braukšanas maksas atvieglojumiem prasībām nepieciešamos dokumentus, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālo maršrutu autobusā. 3+ karte, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Iegādājoties abonementa biļeti, personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” var uzrādīt skolēna vai studenta apliecību.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, vai, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Daudzbērnu ģimenes locekļi 4. maijā, 11. un 18. novembrī braukšanas maksas atvieglojums attiecībā uz brauciena biļetes pilnu cenu tiek noteikts 100 % apmērā.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju saņemt 3+ Ģimenes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

 

Uzņēmums aicina izmantot sabiedrisko transportu, piemeklējot sev atbilstošās atlaižu iespējas.