Braukšanas maksa

Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā braukšanas maksa:

  • Vienreizēja braukšanas biļete – 1,00 EUR;
  • Vienas dienas braukšanas biļete – 3,50 EUR;
  • Abonementa biļete kalendārajai nedēļai (no pirmdienas līdz svētdienai) – 10,00 EUR;
  • Abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu – izmantošanai tikai darba dienās (izņemot sestdienās, svētdienās un svētku dienās) – 25,00 EUR;
  • Abonementa biļete (mēneša biļete) kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma – 30,00 EUR;
  • Līgumsoda apmērs par braukšanu bez biļetes – 10,00 EUR.

Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā tikai tajā trans­porta līdzeklī, kurā tā nopirkta pie autobusa vadītāja, no tās iegādes brīža līdz izkāpšanai no transportlīdzekļa.

Iekāpt Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažierim atļauts tikai pieturās pēc transportlīdzekļa pilnīgas apstāšanās pa priekšējām durvīm, izņemot pasažierus ar bērnu ratiņiem un personas ar funkcionāliem traucējumiem un invalīdu ratiņiem.

Iegādes vietas:

Abonementa biļeti kalendārajai nedēļai var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1. Abonementa biļeti (mēneša biļeti) kalendārajam mēnesim ar laika ierobežojumu un abonementa biļeti (mēneša biļeti) kalendārajam mēnesim bez laika ierobežojuma var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1 un “Narvesen” tirdzniecības vietās Valmierā: Rīgas ielā 4 , Rīgas ielā 10 un Stacijas ielā 1.

***

Bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos var braukt: pirmsskolas vecuma bērni; bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēna apliecību; Valmieras novadā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti; I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

Par atlaidēm citām iedzīvotāju grupām šeit.