Kontaktinformācija

Valmieras autoostas biļešu kase 28343532
Par autobusā nozaudētām mantām 29203857 (darba dienās darba laikā)


Rekvizīti

Nosaukums: SIA „VTU Valmiera”
Vienotais reģ.Nr. 40003004220
PVN reģ.Nr. LV40003004220
Juridiskā adrese: „Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, LV-4220


Banka: AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV88 UNLA 0018 0004 6081 4


Banka: AS „DNB banka”
Bankas kods: RIKOLV2X029
Konta Nr. LV05 RIKO 0002 0107 1456 7


Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV34 HABA 0551 0305 2870 0

Autoostas


Smiltenes autoosta Laila Špate 64772236 smiltene@vtu-valmiera.lv
Valkas autoosta Aiva Pakalne 64723538 valka@vtu-valmiera.lv
Rūjienas autoosta Ilze Ērgle 26481361 rujiena@vtu-valmiera.lv
Valmieras autoosta Raita Ozola 28343532 (biļešu kase) valmiera@vtu-valmiera.lv