Videi draudzīga autobusa iegāde Valmieras pilsētai

Hibrīdautobusi Valmierā jau gadu

Valmierā sācis kursēt desmitais hibrīdautobuss

Desmitais hibrīdautobuss Valmierā sāks kursēt gada izskaņā

Valmierā būs desmitais hibrīdautobuss

Tiks īstenots projekts par desmitā hibrīdautobusa iegādi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” parakstījusi līgumu ar Solaris Bus & Coach sp. zo. o. par viena jauna dīzeļa – elektriskā hibrīdautobusa iegādi, kas būs desmitais šāds autobuss, pārvadājot pasažierus Valmieras pilsētas maršrutos. Autobuss, kas daļu nepieciešamās enerģijas spēj saražot bremzējot, tādējādi ir videi draudzīgāks, ekonomiskāks un klusāks, Valmieras pilsētas maršrutos kursēt sāks 2022.gadā.

2020.gadā tika piedzīvotas nozīmīgas pārmaiņas Valmieras sabiedriskā transporta sistēmā – 15.oktobrī svinīgā preses konferencē tika atklāti deviņi jauni dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi, kas kursēt sāka oktobra beigās. Gaujas zelta smilšu krāsas autobusiem, uzsākot braukšanu, elektrodzinēja piedziņai tiek izmantota saražotā enerģija, kas savukārt ļauj noteiktu laiku braukt ar izslēgtu dzinēju. Tādējādi tiek taupīta degviela, sasniedzot, kā uzrādīja testa braucieni, pat 30 procentu degvielas ietaupījumu, kā arī samazinājās izmešu daudzums. Lēmums izvēlēties hibrīdautobusus pieņemts, izvērtējot Valmieras pilsētas maršrutu tīklu, reisu garumus, ņemot vērā arī klimatiskos apstākļus, kā arī iespējas nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas ilgtspēju Valmierā. Pašuzlādes dīzeļa – elektriskajiem hibrīdautobusiem nav ierobežots veicamais attālums un nav nepieciešama elektroenerģijas uzlādes infrastruktūra.

Šobrīd Valmieras pilsētas maršrutus veic 12 autobusi, to skaitā deviņi ir dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi.

Projekta realizēšana sekmēs Valmieras pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) “Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu”, stratēģiskā mērķa – estētiska, funkcionāla un dabas vērtības iekļaujoša pilsētvide, rīcības virziena – pilsētas transporta sistēmas, noteiktā uzdevuma – energoefektīva transporta izmantošanas veicināšana – izpildi.

Autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Videi draudzīga autobusa iegāde Valmieras pilsētai” (vienošanās 4.5.1.2/20/I/002) ietvaros. Kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 346632 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 294637.20 apmērā. Projektu plānots sākt 2021.gada martā, īstenojot līdz 2022.gada 30.septembrim.