ES projekti


SIA „VTU Valmiera”piedalās projektā „Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 15.12.2010.g. Biedrība „Latvijas Interneta asociācija” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēguši Līgumu Nr. L-APA-10-0024.

SIA ” VTU Valmiera”  noslēdzis līgumu ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projektaprojekta  „Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana SIA „VTU Valmiera” katlu mājā”, identifiacijas Nr. 3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA026, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

SIA ” VTU Valmiera”  noslēdzis līgumu ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana SIA „VTU Valmiera” siltumapgādes sistēmā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA025), ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

 

 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!