Par uzņēmumu

Komercsabiedrības dalībnieki ir Valmieras pašvaldība (47,33%), Beverīnas novada pašvaldība (4,40%), Burtnieku novada pašvaldība (14,01%), Mazsalacas novada pašvaldība (7,07%), Naukšēnu novada pašvaldība (4,04%), Rūjienas novada pašvaldība (10,92%) un Kocēnu novada pašvaldība (12,23%).

SIA “VTU Valmiera” kvalitātes un energopārvaldības politika

SIA “VTU Valmiera” ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas veic drošus un kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus Vidzemē reģionālajos pilsētas, vietējās un starppilsētu nozīmes maršrutos atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Balstoties uz ilggadīgu darba pieredzi, tiek veikti komercpārvadājumi arī Eiropā.

SIA “VTU Valmiera” ir finansiāli stabils un konkurētspējīgs uzņēmums ar profesionālu personālu un atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

Atbildību par uzņēmuma darbību kopumā uzņemas SIA “VTU Valmiera” valde, bet katrs SIA “VTU Valmiera” darbinieks, neatkarīgi no saviem pienākumiem, atbild par savas darbības rezultātu kvalitāti un sekām.

SIA “VTU Valmiera” ir uz klientu un sabiedrības vajadzībām orientēts  uzņēmums. Darbinieki ar savu izturēšanos un zināšanām apliecina kompetenci, profesionalitāti un pozitīvu attieksmi pret klientu.

Lai nodrošinātu visu uzņēmuma uzdevumu un funkciju kvalitatīvu (profesionālu, operatīvu un efektīvu) izpildi, SIA “VTU Valmiera” ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, kas garantē uzņēmuma precīzu darbību un nepārtrauktu attīstību.

SIA “VTU Valmiera” ir orientēts uz energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumu un energorādītāju uzlabošanas projektu realizāciju. Uzņēmuma vadība un darbinieki uzrauga un veic nepieciešamās darbības, lai uzlabotu energo resursu patēriņa rādītājus. Kvalitātes mērķis ir samazināt energoresursu patēriņu, iesaistot visus uzņēmuma darbiniekus.

Uzņēmuma darbinieki ir ieinteresēti taupīt resursus, lai SIA “VTU Valmiera” būtu ne tikai konkurētspējīgs, bet arī videi draudzīgs uzņēmums. SIA “VTU Valmiera” notiek darbs, lai līdz šī gada nogalei ieviestu ISO 50001 standartam atbilstošu energopārvaldības sistēmu.

2016.gada 08.martā