Atkārtoti izsludināts iepirkums hibrīda autobusu iegādei

2019. gada 16. janvārī

Ir izsludināts jauns iepirkums (identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2019/1). Iepirkuma nolikumā veikti grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā, papildinot ar informāciju, ka iepirkuma laikā noslēgtais līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi. Tāpat ir veikti grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā, grozot piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu un piedāvājumu atvēršanas noteikumus.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.