Būs jauns iepirkums par hibrīda autobusu iegādi

2018. gada 23. oktobrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” informē, ka iepirkums “Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2018/2) ir pārtraukts, jo vienīgajā vērtējamā piedāvājumā norādītā kopējā autobusu cena par visu apjomu, neieskaitot PVN, ievērojami pārsniedz Sabiedrības plānotās izmaksas autobusu iegādei.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.