Drošības pasākumi reģionālo maršrutu autobusos

Mājsēdes laikā, laika periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim no plkst.20.00 līdz 5.00, reģionālā sabiedriskā transporta darbības laiks netiks ierobežots, lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz un no darba.

Vienā reģionālajā sabiedriskajā transportlīdzeklī – gan autobusā, gan vilcienā – arī turpmāk varēs uzņemt 80% pasažieru no tā ietilpības. Savukārt pieturvietās ārpus reģionālo maršrutu galapunktiem, ja nepieciešams uzņemt pasažierus, ietilpība noteikta 85% apmērā. 50% ietilpības ierobežojums attiecas uz deviņu valstspilsētu – Rīgas, Jūrmalas, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Jelgavas, Valmieras, Liepājas un Ventspils – organizēto sabiedrisko transportu, kas kursē pilsētas administratīvās teritorijas ietvaros vai iziet ārpus pilsētas robežām.

Valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Tāpat kā līdz šim, atlaides tiks nodrošinātas:

  • bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (pirmsskolas vecuma bērni);
  • personām ar I vai II invaliditātes grupu, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personām, kuras pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (braukšanas maksas atvieglojumus varēs saņemt arī pilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā);
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
  • personām no daudzbērnu ģimenēm, kuras saņēmušas 3+ Ģimenes kartei, un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti un viņu pavadoņi atvieglojumus varēs saņemt arī valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.

Reģionālais sabiedriskais transports arī turpmāk ir regulāri jāvēdina un jādezinficē. Tāpat sejas maksa jālieto visiem pasažieriem un transportlīdzekļa vadītājam, ja vadītāja kabīne nav pilnībā atdalīta no salona.

Informāciju sagatavoja:

Valsts SIA Autotransporta direkcija