Izmaiņas līgumsoda apmērā par braukšanu bez biļetes

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” apstiprinājusi izmaiņas līgumsoda apmērā par braukšanu bez biļetes SIA “VTU Valmiera” reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes maršrutu autobusos, nosakot, ka minimālais līgumsoda apmērs ir 22 EUR. Līgumsoda apmērs par bagāžas un dzīvnieka pārvadāšanu bez biļetes – 5 EUR. Izmaiņas spēkā stāsies 2019.gada 15.janvārī.


Kā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”, ja pēc līgumsoda piemērošanas pasažieris vēlas turpināt braucienu, viņam ir pienākums iegādāties braukšanas biļeti. Līgumsodu var samaksāt uzreiz sabiedriskajā transportlīdzeklī. Šādā gadījumā kontrolieris bezbiļetniekam izsniegs kvīti par līgumsoda samaksu. Pasažierim pastāv iespēja sodu samaksāt arī vēlāk – uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kontrolieris noformēs rēķinu. Savukārt, ja pasažieris atsakās maksāt līgumsodu un nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kontrolierim ir tiesības izsēdināt bezbiļetnieku, kā arī pieaicināt policijas darbinieku situācijas atrisināšanai. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem šādā situācijā ir jānogādā tuvākajā policijas iecirknī.

Līgumsods par braukšanu bez biļetes SIA “VTU Valmiera” Valmieras pilsētas maršrutu autobusos paliks nemainīgs – 8 EUR.

Uzņēmums atgādina, ka sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums braukšanas biļeti izsniegt, bet pasažierim – to saņemt un glabāt līdz brauciena beigām.