Izsludināts jauns iepirkums par hibrīda autobusu iegādi

2019. gada 29. aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” izsludina jaunu iepirkumu “Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2019/3).

Iepriekšējā iepirkuma procedūra tika pārtraukta, pamatojoties uz nepieciešamajiem būtiskiem labojumiem iepirkuma dokumentācijā.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019. gada 30. maijam.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.