Izsole nekustamā īpašuma pārdošanai

SIA “VTU Valmiera” izsludina izsoli nekustamā īpašuma pārdošanai.


SIA “VTU Valmiera” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Burtnieku novadā, kadastra numurs 9690 003 0063, kas sastāv:
– Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0062 un kopējo platību 0.6908ha;
– Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0063 un kopējo platību 0.3187ha;
– Pirts ēka ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0001 006 un kopējo platību 153.1m²;
– Šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0001 005 un kopējo platību 153.1m²;
– Šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0001 004 un kopējo platību 221.2m²;
– Artēziskās akas ēka ar kadastra apzīmējumu 9690 003 0001 003 un kopējo platību 8.7m².

Izsoles norises vieta: SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēka “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 20.novembrī plkst.15.00.
Izsoles noteikumus skatīt pievienotajā dokumentā. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālr. 29278799.

Noteikumi

Kontaktpersona: SIA „VTU Valmiera”
Saimnieciskās daļas vadītājs
Laimonis Skromulis
Tālrunis: 29278799
info@vtu-valmiera.lv