Nodrošina iespēju Covid-19 pacientu transportēšanai

Atsaucoties Valmieras pilsētas pašvaldības aicinājumam, SIA “VTU Valmiera” nodrošina Covid-19 pacientu transportēšanu no ārstniecības iestādes uz dzīvesvietu, ja pacientam nav citas iespējas nokļūt mājās, ievērojot valstī noteiktos drošības nosacījumus. Transportēšana tiek nodrošināta cilvēkam, kuram ārstniecības iestāde noteikusi stingru izolāciju dzīvesvietā, ņemot vērā, ka simptomi ir viegli un ir iespējams atveseļošanās posmu pavadīt mājās. Par transporta nepieciešamību ārstniecības iestāde informē pašvaldību, kas sazinās ar SIA “VTU Valmiera”.

SIA “VTU Valmiera” pakalpojuma sniegšanai ir pielāgojis mikroautobusu, pasažierim esot pilnībā norobežotam no transportlīdzekļa vadītāja, kurš ievēros stingrus drošības noteikumus, valkājot aizsargtērpu un veicot dezinfekciju. Pēc katras pasažiera nogādes no ārstniecības iestādes dzīvesvietā transportlīdzeklim tiks veikta pastiprināta dezinfekcija.

SIA “VTU Valmiera” pakalpojumu nodrošina, saņemot pieprasījumu no uzņēmuma īpašniekiem: Valmieras pilsētas pašvaldības, Beverīnas novada pašvaldības, Burtnieku novada pašvaldības, Mazsalacas novada pašvaldības, Naukšēnu novada pašvaldības, Rūjienas novada pašvaldības vai Kocēnu novada pašvaldības.