Noslēgts līgums par papildu elektroautobusa iegādi

  1. gada 6. jūlijā SIA “VTU Valmiera” noslēdza līgumu par jauna elektroautobusa ražošanu. Līgums, balstoties iepirkumā, noslēgts ar Solaris Bus & Coach S.A., izgatavošanu paredzot līdz 2023. gada jūnija izskaņai.

Elektroautobusa ieviešana ir būtisks lēmums dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo samazināsies CO2 izmešu daudzums, kā arī tas ir klusāks.

SIA “VTU Valmiera” uzņēmuma teritorijā ieviesīs uzlādes infrastruktūru. Darbs tiks plānots tā, lai, naktī veicot uzlādi, dienā autobuss varētu bez uzlādes veikt visus paredzētos maršrutus apmēram 200 km apjomā. Nepieciešamības gadījumā ātro uzlādi būs iespēja veikt arī dienas laikā.

Valmieras pilsētas maršrutu tīklā elektrautobuss līdz šim nav kursējis, izņemot testa braucienus, kad tika iepazīta elektroautobusa specifika un piemērotība pilsētas maršrutu tīklam.

Elektroautobusa iegādes summa ir 550 500 EUR. Autobusa iegāde īstenota Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Papildu elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai” (vienošanās Nr. 4.5.1.2/22/I/001), kas veikts darbības programmas 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.