Pagarināts hibrīda autobusu izgatavošanas laiks, sludinot jaunu iepirkumu

2019.gada 9.maijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” iepirkuma “Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2019/3) nolikumā veica grozījumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā, norādot līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiku no 120 mēnešiem uz 132 mēnešiem.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.