Par iepirkuma procedūras apturēšanu līdz IUB lēmuma pieņemšanai

2018. gada 10. jūlijā

2018. gada 10. jūlijā Solaris Bus & Coach S.A., vienotais reģ. Nr. KRS 0000236619, ir iesniedzis sūdzību Iepirkuma uzraudzības birojā, turpmāk – IUB, par prasībām iepirkuma nolikumā. Iepirkumu procedūra tiek apturēta līdz tam brīdim, kamēr IUB pieņems lēmumu par sūdzības pamatotību.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.