Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu (2)

2019. gada 10. jūlijā

Pieņemts lēmums iepirkuma procedūra pārtraukt, jo netika saņemts neviens vērtējams un iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.