Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

2019. gada 14. martā

Pamatojoties uz nepieciešamajiem būtiskiem labojumiem iepirkuma dokumentācijā, 2019. gada 14. martā ir pārtraukta iepirkuma procedūra, tādējādi par dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegādi pasažieru pārvadāšanai Valmieras pilsētas maršrutos tiks sludināts jauns iepirkums.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.