Par pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu

2019. gada 3. septembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” 2019. gada 3. septembrī uzsāk pretendenta piedāvājuma izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma “Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2019/4) nolikuma prasībām.

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.