Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

2018. gada 25. augustā

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu Nr.4-2.2/18-16, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” pārtrauc iepirkumu “Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “VTU Valmiera” 2018/1).

Autobusi iegāde tiks veikta projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 2 835 000 apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums EUR 1 906 322 apmērā.