Pensionāriem nepieciešama beztermiņa braukšanas karte

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina pensionārus, kuriem šobrīd ir izsniegta terminēta braukšanas karte (norādīts datums, līdz kuram karte derīga, kā arī atzīme par 50% atlaidi) bezmaksas braucieniem Valmieras pilsētas maršrutu autobusos, apmainīt to pret beztermiņa braukšanas karti. Terminētā karte braucieniem ir derīga līdz 2019.gada 28.februārim. Ja no 1.marta pasažieris nevarēs uzrādīt beztermiņa braukšanas karti, par braucienu būs jāmaksā.


Terminētā karte jānomaina pret beztermiņa arī tad, ja uz tās norādīts derīguma termiņš pēc 2019.gada 1.marta.

Pieteikumu pieņemšana un fotografēšana kartes izgatavošanai notiek katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 16.00 līdz 15.februārim Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 (103.kabinetā). Iedzīvotājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība) un pensionāra apliecība.

Personām, kurām jau ir beztermiņa braukšanas karte, kartes maiņa nav jāveic.

Karti bezmaksas braucieniem ar Valmieras pilsētas maršrutu autobusiem var saņemt pensionāri, kuriem vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā.

Bezmaksas braucieni pensionāriem nodrošināti, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. domes sēdes lēmumu.

Jāpiemin, ka personas, tajā skaitā pensionāri, kuriem piešķirta I vai II invaliditātes grupa, Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, uzrādot invaliditātes apliecību.