Satiksmes ministrs nosaka piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai sabiedriskajā transportā

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits 26.martā izdeva rīkojumu, ar ko pasažieru pārvadātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasažieriem tiek noteikti piesardzības pasākumi, ar mērķi samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā, mazinot fiziska kontakta iespējas, vienlaikus nodrošinot iespēju iedzīvotājiem nokļūt darbā. Ministra rīkojums stājas spēkā no piektdienas, 27. marta.

“Pasažieru pārvadātājiem ir uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu, piemēram, autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Tāpat pārvadātājam ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic pastiprināta transportlīdzekļu salonu dezinficēšana,” saka satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

“Savukārt pasažieriem ir noteikts izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos. Aicinu pašvaldības atbildīgi izvērtēt iespēju atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas – īpaši tāpēc, lai mazinātu vīrusa apdraudētākās grupas, piemēram, senioru, inficēšanās iespējas,” saka Tālis Linkaits. “Ja sabiedriskais transports tiek izmantots, pasažieriem jāievēro 2 metru distance – gan gaidot stāvvietā, gan iekāpjot un izvēloties sēdvietu, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem.”

Pārvadātājus par šo rīkojumu informē un rīkojuma izpildi pārvadājumos pilsētu maršrutos kontrolē attiecīgo pilsētu pašvaldības, reģionālās nozīmes maršrutos – VSIA “Autotransporta direkcija”.

Drošības pasākumi pārvadātājiem paredz:

 • Regulāri uzraudzīt pasažieru skaitu un maršrutu reisu izpildē norīkot transportlīdzekļus ar atbilstošu ietilpību.
 • Pēc iespējas ierobežot mikroautobusu izmantošanu pasažieru pārvadājumos. Pasažieriem mikroautobusos nav atļauts izmantot stāvvietas.
 • Autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Transportlīdzekļa vadītājam, pārdodot biļetes, raudzīties, lai autobusā vienlaikus būtu aizpildītas ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Vadītājam ir tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits autobusā var pārsniegt 50% no autobusa sēdvietu skaita.
 • Kur tas iespējams, organizēt pasažieru izvietojumu transportlīdzekļa salonā tā, lai sēdvieta blakus pasažierim netiktu aizņemta, turklāt aizņemtās sēdvietas atrastos pamīšus un pasažieri sēžot vai stāvot ievērotu 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 • Nodrošināt, ka, izpildot darba pienākumus, vadītājs ir distancēts no pasažieriem, bet transportlīdzekļos, kur vadītāja kabīne nav nodalīta no salona, vismaz pirmās rindas sēdvietas pasažieriem nav pieejamas.
 • Vizuāli iezīmēt vai citādi norobežot tās sēdvietas, kuras nevar tikt aizņemtas.
 • Aicināt pasažierus pēc iespējas izmantot attālinātas biļešu iegādes iespējas. Samazināt iespējas pasažieriem iegādāties braukšanas biļetes pie vadītāja vai konduktora. Ja tas nav iespējams, vadītājam vai konduktoram elektronisko rīku lietošanai, biļešu izsniegšanai un apmaksas saņemšanai jālieto gumijas cimdi vai nekavējoties pēc tam jāveic roku dezinficēšana.
 • Nodrošināt pasažieru informēšanu par piesardzības pasākumiem audiālā vai vizuālā formātā transportlīdzekļosinterneta mājaslapās, pieturās, autoostās, stacijās u.c.
 • Nodrošināt transportlīdzekļu salona un kabīnes virsmu pilnu ikdienas apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Nodrošināt vadītāju ar gumijas cimdiem, kā arī roku dezinfekcijas līdzekli vai iespēju dezinficēt rokas pirms un pēc reisa izpildes.
 • Instruēt vadītājus, konduktorus un informēt citas iesaistītās puses par šiem pasākumiem.

Pasākumi pārvadājumu organizētājiem:

 • Maršrutu reisu plānošanā ņemt vērā šī rīkojuma nosacījumus un nepieciešamības gadījumā norīkot papildu reisus.
 • Izvērtēt iespēju pilnībā vai daļēji atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas, lai nodrošinātu šī rīkojuma izpildi.

Pasākumi pasažieriem:

 • Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).
 • Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.
 • Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām – no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.
 • Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.
 • Biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.
 • Transportlīdzekļa salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).
 • Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

Papildus rīkojumā minētajiem pasākumiem pārvadātāji var veikt citus samērīgus piesardzības pasākumus, ja tie neietekmē sabiedriskajā transportā apkalpoto pasažieru skaitu.

Informāciju sagatavoja:

Satiksmes ministrija