SIA „VTU Valmiera” – ģimenei draudzīgs uzņēmums

Jau ceturto gadu SIA „VTU Valmiera” iegūst Ģimenei draudzīga komersanta titulu. Atzinības rakstu 4.jūnijā Rīgā pasniedza Labklājības ministrs Uldis Augulis, apliecinot, ka īstenotā politika ir draudzīga ģimenēm gan uzņēmuma, gan plašākas sabiedrības kontekstā.

.

Tituls ietver bērnu vajadzībām piemērotu telpu un aprīkojumu esamību, ģimenēm organizētu pasākumu atbalstīšanu un komersanta pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat arī veselības aizsardzības pasākumus uzņēmumā strādājošajiem un veiksmīgu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Vērtēšanas komisijas atzinību SIA „VTU Valmiera” guva par publiski pieejamām un atbilstoši iekārtotām labierīcības telpām ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti. Uzņēmumā ir bērnu pārtinamais galds un atsevišķa telpa, kurā viens no vecākiem ar atvasi var uzturēties divatā. Būtiski tas ir gadījumos, ja plānoti tālāki braucieni un autoostā ir nepieciešams uzturēties ilgāku laiku. Nodrošināta autobusu pieejamība pasažieriem ar invaliditāti un vecākiem ar maziem bērniem. Augstu vērtēti arī pasākumi darbinieku veselības apdrošināšanā.

Valmieras autoostas vadītāja Līga Milberga stāsta, ka svarīgs katrs pasažieris, arī paši mazākie. Pārtinamais galdiņš un telpa autoostā ik pa laikam tiekot izmantoti, ģimenes ir apmierinātas. Bērniem ir arī iespēja, gaidot autobusu, darboties rotaļu nišā. Tā kā šī ideja ieviesta nesen, līdz ar autoostas rekonstrukciju 2013.gadā, vēl ir iespēja to uzlabot, lai mazākie pasažieri telpās justos ērti.

Maršrutā Cēsis – Valmiera satiktās māmiņas (attēlā) stāsta, ka, lai gan bieži nesanāk braukt ar sabiedrisko transportu, attieksme vienmēr ir laba – autobusu vadītāji palīdz iecelt un izcelt ratiņus, bērniem salonā ir ērti, tāpēc lielākoties tie ceļā atpūšas.

SIA „VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš piešķirto titulu vērtē kā eksperta novērtējumu uzņēmuma darbībai – kurās jomās uzņemts pareizais kurss, kādi uzlabojumi nepieciešami. „Nav svarīgs pats atzinības raksts, bet, kā tas palīdz pilnveidoties. Ģimenes ir mūsu vērtība – gan tās, kas brauc ar SIA „VTU Valmiera” autobusiem, gan mūsu darbinieku tuvie cilvēki, gan uzņēmuma saime. Atbilstoši darba apstākļi un patīkama vide ir svarīgi rādītāji, lai cilvēks justos ērti vietā, kur pavada lielāko dienas daļu.”

Atbilstība titulam noteikta divās kārtās. Vispirms komersants aizpilda pašnovērtējuma anketu. Pēc tās izskatīšanas komisija dodas pie pretendenta, lai pārbaudītu rādītāju realizāciju dzīvē. Uzņēmumu vērtēja pārstāvji no Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un biedrībām, kas pārstāv ģimenes, daudzbērnu ģimenes un personas ar invaliditāti.

Statusu piešķir Labklājības ministrija. Konkursa mērķis ir veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabot ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi. Savukārt uzņēmumiem tā ir iespēja demonstrēt pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem komersantiem.

Laura (no kreisās) ar meitiņu Jolantu, Dagnija ar dēlu Kristianu un Lauras dvīņu māsa Santa pēc brauciena ar SIA „VTU Valmiera” autobusu