SIA “VTU Valmiera” saņem apbalvojumu akcijā “Latviešu valodai draudzīga vide”

Piektdien, 25.novembrī, Tieslietu ministrijā notika Valsts valodas centra rīkotās akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” laureātu, tostarp arī SIA “VTU Valmiera”, svinīgā apbalvošana.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš ar apsveikuma uzrunām un atzinības rakstiem sveica latviešu valodai draudzīgākos uzņēmumus. “Mums jāstāv ar taisnu muguru! Tiklīdz salieksimies, kļūsim par jautājuma zīmēm paši savai valodai!” uzsvēra tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Akcija “Latviešu valodai draudzīga vide” norisinājās no maija līdz septembrim. Tās mērķis bija noteikt, kuri apkalpojošās sfēras uzņēmumi (viesnīcas, veikali, frizētavas, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma, pasažieru pārvadāšanas u.c. uzņēmumi) atbilst apzīmējumam “Latviešu valodai draudzīga vide”, tajos vispilnīgāk ievērojot Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojuma jomā.

Pretendentus izvērtēja Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz valsts valodas vecāko inspektoru sastādītajiem pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem. Izlases kārtībā analizēja gan darbinieku valsts valodas lietošanas prasmi, gan uzņēmuma publiski sniegto informāciju.

Akcijas laikā tika izvērtēti uzņēmumi un noteikti laureāti no visiem Latvijas reģioniem, par latviešu valodai draudzīgākajiem šogad atzīti 24 apkalpojošās sfēras uzņēmumi. Saraksts lasāms Valsts valodas centra mājaslapā.

Akciju rīko Valsts valodas centrs, sadarbojoties ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Aptieku biedrību, biedrību “Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija”.

Informācijas avots: Valsts valodas centrs

Foto autors: Tieslietu ministrija