SIA „VTU Valmiera” saņem Ilgtspējas indeksa Sudraba diplomu

Ilgtspējīgs uzņēmums dod ieguldījumu ne tikai nozares attīstībā, bet sabiedrībā kopumā, saskaņojot stratēģiju un uzdevumus ar mērķgrupas interesēm, esot atbildīgs pret darbiniekiem, citiem tirgus dalībniekiem un vidi. Ilgtspējas indekss ir sistēma, kurā tiek vērtēta komersanta darbība ar mērķi pilnveidot sniegumu.

Sudraba kategorija apliecina gan uz klientu vērstu darbību, gan spēju vadīt riskus, gan atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju. Saņemtais diploms komersantu SIA „VTU Valmiera” sudraba grupā iekļauj jau piekto gadu pēc kārtas.

.

Finanšu daļas vadītājs Māris Miezītis stāsta, ka pirmajā gadā konkurss bijis izaicinājums, iespēja saņemt profesionālu vērtējumu. Ieguvums ir metode, pēc kuras analizēt un sistematizēt uzņēmuma darbību, kā arī ekspertu padomes sagatavots individuāls pārskats un ieteikumi.

Atzinība gūta par SIA „VTU Valmiera” spēju lēmumu pieņemšanā iesaistīt dažādas puses, viedokļu apmaiņai izmantot tikšanos un diskusiju formātu, par uzsākto darbību ietekmes uz vidi noteikšanai, par esošajiem un plānotajiem atbalsta pasākumiem darbiniekiem.

Nākotnē nepieciešams vairāk analizēt mijiedarbību ar vietējo kopienu, ieteikts izveidot vadības grupu ilgtspējas un korporatīvās atbildības plānošanai, formulēt vides politiku, sociālo investīciju mērķus.

Novērtējums tiek veikts piecās jomās: stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, vide un sabiedrība.

Apbalvojumu saņēma 40 Latvijas uzņēmumi. Augstāko jeb Platīna kategoriju ieguva A/s „Aldaris” un VAS „Latvenergo”. SIA „VTU Valmiera” sudraba kategorijā iekļuva ar vēl 24 citiem uzņēmumiem, tostarp VAS „Ceļu satiksmes drošības direkciju” un SIA „ZAAO”.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Kopš 2010.gada pašvērtējuma iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumu.