Par braukšanas maksas atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020.gada 22.marta līdz 1.jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā var turpināt bez maksas izmantot reģionālo maršrutu autobusus. Pārējām pasažieru grupām, kuras saņem braukšanas maksas atvieglojumus, jābūt derīgai attiecīgajai apliecībai. Izņēmumi attiecas tikai uz personām ar I un II grupas invaliditāti un personām vecumā līdz 18 gadiem ar invaliditāti. ​

Personām ar invaliditāti

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažierim arī turpmāk būs jāuzrāda invaliditātes apliecība (arī tad, ja tās termiņš ir beidzies). Tomēr, neskatoties uz šiem izņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi apliecību termiņam un, tuvojoties tā beigām, laikus pasūtīt jaunu. Par apliecības pagarināšanu jāvēršas Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā pa pastu vai elektroniski.

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs

ir tiesības bez maksas braukt ar reģionālo maršrutu autobusiem, uzrādot derīgu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Apliecība, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem

Uzrādot derīgu 3+ karti un atbilstoši normatīvo aktu par braukšanas maksas atvieglojumiem prasībām nepieciešamos dokumentus, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālo maršrutu autobusā. 3+ karte, kurai ārkārtējās situācijas laikā ir beidzies derīguma termiņš, nav derīga.

 

Vairāk par atlaides iespējām, izmantojot SIA “VTU Valmiera” pakalpojumu, var uzzināt uzņēmuma mājaslapā vtu-valmiera.lv, sadaļā “Atlaides”.